SECUTEC Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 7-7A
59-400 Jawor

Sekretariat
Tel: +48 76 878 10 22
Fax: +48 76 870 46 20
e-mail: biuro@secutec.pl

NIP 899-25-57-111
REGON 020211371


Zarząd:

Jan Dröge - Prezes Zarządu

Liliane Krafczyk - Dyrektor Generalny – Prokurent
Tel: +48 668 330 172
e-mail: l.krafczyk@secutec.pl


Krzysztof Olszowy – Dyrektor Zarządzający
Tel: +48 668 330 171
e-mail: k.olszowy@secutec.pl

Michał Mikołajczak – Dyrektor Operacyjny
Tel: +48 663 330 666
e-mail: m.mikolajczak@secutec.pl


Lidia - oferty / przetargi
Tel: +48 608 024 352
e-mail: l.kucharczyk@secutec.pl

Barbara - oferty / realizacja
Tel: +48 668 330 170
e-mail: b.gawronska@secutec.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000250468
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN

Nr konta złotówkowego:
Santander Bank Polska
56 1090 2066 0000 0001 1449 0216Księgowść:

Iwona Walec - Księgowa
Tel: +48 665 330 660
e-mail: i.walec@secutec.pl