SECUTEC Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 7-7A
59-400 Jawor

Sekretariat
Tel: +48 76 878 10 22
Fax: +48 76 870 46 20
e-mail: biuro@secutec.pl

NIP 899-25-57-111
REGON 020211371

Zarząd:
Jan Dröge - Prezes Zarządu

Liliane Krafczyk - Dyrektor Generalny – Prokurent
Tel: +48 668 330 172
e-mail: l.krafczyk@secutec.pl

Dział Operacyjny:
Krzysztof Olszowy – Dyrektor Działu
Tel: +48 668 330 171
e-mail: k.olszowy@secutec.pl

Dział Handlowy:
Michał Mikołajczak – Kierownik Działu
Tel: +48 663 330 666
e-mail: m.mikolajczak@secutec.pl

Lidia - oferty / przetargi
Tel: +48 608 024 352
e-mail: l.kucharczyk@secutec.pl

Barbara - oferty / realizacja
Tel: +48 668 330 170
e-mail: b.gawronska@secutec.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000250468
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN

Nr konta złotówkowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
56 1090 2066 0000 0001 1449 0216